METIP, DroneQ en Energy Reinvented starten samenwerking voor een brede toepassing van maritieme drones ten behoeve van de Offshore Energy industrie Oil, Gas & Wind

09-10-2020 Leden nieuws, Netherlands Suppliers Catalogue

METIP, DroneQ en Energy Reinvented starten samenwerking voor een brede toepassing van maritieme drones ten behoeve van de Offshore Energy industrie Oil, Gas & Wind

Op donderdag 8 oktober 2020 hebben John Spee (Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NHN) en John Troch (DroneQ Aerial Services) op de Energy Reinvented Digital Energy corona-proof bijeenkomst in Nieuwegein een presentatie gegeven die de samenwerking tussen Energy Reinvented en METIP (Maritime Emerging & Enabling Technologies Innovation Platform) weerspiegelde en deelnemers van Energy Reinvented een introductie gaf op welke wijze drones ondersteuning zouden kunnen leveren aan de Offshore Energy Industrie Oil, Gas & Wind. De presentatie was de start van het programma Maritime Logistics: Drone Delivery voor de offshore energy. Deelnemers van Energy Reinvented zijn onder andere Siemens, Shell, TNO, Aramco, Damen, NAM en vele anderen.

Veiligheid staat voorop bij het uitvoeren van Drone Delivery vluchten en vergt een intensieve voorbereiding. Niet alleen het wettelijk kader is daarin een belangrijk onderdeel, maar ook de vluchtveiligheid zelf. Een uitgebreide risicoanalyse voor deze specifieke omstandigheden wordt daarbij uitgevoerd. Zaken als de vluchtomgeving, het vliegen over grote afstand buiten de gezichtsafstand van de dronepiloot en het vliegen over water vereisen specifieke risico beperkende maatregelen. Evenzo het landen met een drone in een omgeving met veel metaal, potentiële verstoringen door radar en hoog vermogen zendapparatuur aan boord van het schepen, offshore installaties en offshore windturbines worden in de risicoanalyse meegenomen. Vergunningen voor het mogen vliegen over grotere afstand (BVLOS=Beyond Visual Line Of Sight) vereisen onder andere gedetailleerde operationele procedures en noodprocedures, aanpassingen aan drone en ondersteunende apparatuur, het kunnen navigeren en communiceren met de drone over 4G, 5G of Iridium (satelliet), het opstellen van een vlucht communicatieplan voor, tijdens en na de vlucht.

DroneQ heeft binnen het Maritime Drone Initiative (MDI), onderdeel van METIP, ten aanzien van Maritime Logistics: Drone Delivery een uitgebreid ontwikkel- en test programma ontwikkeld waar drones worden uitgerust met een zogenaamd payload delivery systeem welke de piloot in staat stelt de lading (payload) op afstand te releasen. Ook het pakket waarin de lading is vervoerd is ontworpen, getest en geoptimaliseerd om te borgen dat de lading zo min mogelijk invloed heeft op de vlieg performance van de drones en de lading maximaal beschermd wordt. Testen op locatie zijn onderdeel van dit proces om maximale zekerheid te verkrijgen dat de veiligheid tijdens de operatie binnen de risico acceptatie kaders zou blijven.

De omstandigheden in maritieme omgevingen zijn van een andere orde dan de omstandigheden boven land. Zaken als sterke wind, zout nevel en snel wisselende weersomstandigheden maken de condities waarin maritieme drones moeten blijven functioneren binnen de kaders van acceptabel risiconiveau tot een bijzonder vakgebied. Dat stelt niet alleen hoge eisen aan de operator, maar ook aan de apparatuur zelf en aan de operationele processen en procedures.

Een belangrijk element van Drone Delivery is het kunnen opereren binnen de processen en procedures van de Logistics Supply Chain, waarin Drone Delivery processen naadloos moeten worden geïntegreerd. Logistics is een bijzonder vakgebied waarin alles moet kloppen om geen risico op stagnatie van de supply chain te lopen. Niet alleen het supply chain proces moet een geoliede machine zijn, ook moeten processen zijn ingericht en regelmatig getest om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Zeker in de dynamische wereld van Offshore Energy is een betrouwbare supply chain cruciaal! Dat vereist een professionele en betrouwbare partner op dit gebied. Drone Deliveries omvatten zowel operaties op het land, in de havens, naar offshore windturbine parken, offshore installaties en schepen en zal gericht zijn op het per drone vervoeren van reserve onderdelen, gereedschap en meetinstrumenten, documenten en andere supplies. De ambitie is zoveel mogelijk te automatiseren en autonome inzet mogelijk te maken, wat in fases ingevoerd zal worden. Naast drones zullen ook Autonomous Surface Vessels (USV’s) en onderwater drones (ROV’s) tot de aandachtsgebieden behoren.

Naast Maritime logistics: Drone Delivery zullen ook andere disciplines waarbij drone toepassingen gebruikt zullen worden de aandacht krijgen, waaronder Security, Inspection, Surveying en Maintenance.

De kracht van METIPs MDI is het opereren vanuit een platform waar een consortium van bedrijven die elk expert zijn op hun onderdeel van het Drone Delivery proces en gezamenlijk expertise, ervaring, kennis en activiteiten inbrengen om Maritime Logistics: Drone Delivery naar het vereiste niveau te brengen en dat te behouden. Innovaties op gebieden zoals communicatie technologieën, Artificial Intelligence, geautomatiseerde offshore drone bases en overige operationele innovaties leggen de lat voor deze consortium partners nog hoger. De procesmatige project aanpak van het toepassen van bestaande technologie, het aanpassen van bestaande technologie die een specifieke vraag kan vereisen tot het ontwikkelen van een speciale drone bijvoorbeeld kan vanuit het ecosysteem van METIP partners worden geadresseerd en maakt de samenwerking tussen Energy Reinvented en METIP uniek. Nog niet eerder wordt de ontwikkeling en toepassing van maritieme drone ondersteuning voor de Offshore Energy op deze schaal vormgegeven.

Naast DroneQ Aerial Services (Drone Operations & Integration), zijn de METIP kernpartners voor de Energy Reinvented samenwerking onder andere Ontwikkelingbedrijf NHN, Airhub (Legal Consultancy & Drone Operations Management Systems), en Space53 (Drone Test- & Innovation center). Per project wordt dit kernteam naar behoefte aangevuld met andere specialistische partners vanuit het METIP/MDI partner ecosysteem.