North Sea Energy Roadmap

11-11-2022 Duurzaamheid, Hydrogen, IRO Nieuws, Offshore wind

North Sea Energy Roadmap

Een geïntegreerde visie en routekaart zijn nodig om het klimaat neutrale energiepotentieel van de Noordzee te ontsluiten en tegelijkertijd de waarde ervan voor de samenleving en de natuur te optimaliseren.

Er is behoefte aan informatie over de huidige rol en het toekomstige potentieel van energievoorziening, -transport, -vraag, -omzetting en -opslag in de Noordzee. Vervolgens zijn er op korte termijn acties nodig om de integratie van het energiesysteem mogelijk te maken. Een dergelijke routekaart kan duidelijkheid en zekerheid bieden aan beleidsmakers, projectontwikkelaars en de samenleving.

Binnen het consortium is de North Sea Energy Roadmap geformuleerd, bestaande uit een geïntegreerde visie, paden die daarheen leiden en een Actieagenda voor alle stakeholders op de Noordzee.

Klik hier om de North Sea Energy Roadmap te bekijken.