SeaZip en Deep zetten met geavanceerd ‘DP1 Ice Class Survey en ROV’ vessel gezamenlijke expertise in de markt

31-05-2018 Amsterdam

SeaZip Offshore Service uit Harlingen en Deep Hydrography & Geophysics uit Amsterdam exploiteren vanaf half april 2018 gezamenlijk een DP1 Ice Class Survey en ROV schip. Hiermee komen hydrografische en maritieme expertise samen in een robuust schip met een lengte van ruim 42 meter, dat geschikt is voor alle voorkomende survey-activiteiten op volle zee. Het schip, de SeaZip Fix, is standaard bemand met getrainde maritieme professionals en is te huur met of zonder ervaren surveyors. Het uitrustingsniveau voor oppervlakte en onderwater positionering is hoog. Specifieke survey apparatuur, zoals multibeam echolood, sidescan sonar, UXO gradiometer array en sub-bottom profiler, kan aan de bestaande uitrusting worden toegevoegd.

Nu de locaties voor nog aan te leggen windturbineparken steeds verder uit de kust komen te liggen, hebben zowel contractors als survey companies grotere survey schepen nodig. SeaZip en Deep voorzien met ingang van 15 april in die behoefte. Jan Reier Arends, directeur/eigenaar van SeaZip: “De SeaZip Fix heeft de vereiste kwaliteiten om op volle zee 24/7 alle soorten onderzoek uit te voeren. Wij staan garant voor het scheepsmanagement, de specialisten van Deep garanderen dat de SeaZip Fix snel op maat is toegerust voor de vereiste survey-activiteiten.”

Berekend op 24/7 inzetbaarheid
DP1 Ice Class Survey en ROV vessel SeaZip Fix is in 1981 gebouwd in Noorwegen en onderging in 2015 in Denemarken een volledige refit. Het schip is 42.24 meter lang, 10 meter breed en heeft een diepgang van 5 meter. Op het schip bevinden zich 9 eenpersoons- en 6 tweepersoonshutten. Alle elektronica- en controlesystemen zijn in 2015 vervangen; aan alle klasse-verplichtingen is voor de overdracht voldaan. De SeaZip Fix biedt de vereiste stabiliteit voor veilige operationele processen op volle zee – ook bij uitdagende omstandigheden. Dankzij het grote aantal slaapplaatsen is het schip 24/7 inzetbaar.

Hoog survey-uitrustingsniveau
Jurgen Beerens, commercieel directeur Deep: “Wij zijn al langer op zoek naar een groter survey-schip en realiseren ons dat daar andere eisen aan worden gesteld voor scheepsmanagement. De kans om hier samen met SeaZip in te stappen grijpen we aan, omdat we hiermee een unieke propositie hebben: een volwaardig zeeschip met een hoogwaardig uitrustingsniveau voor hydrografisch, geofysisch en geotechnisch onderzoek. En als toegevoegde waarde: de optie om onze ervaren hydrographic surveyors en apparatuur erbij te huren ter aanvulling op de eigen expertise. We streven hierbij naar minimale mobilisatie- en demobilisatietijd voor de inhurende partij.”

Voor contracters én survey companies
Arends en Beerens benadrukken dat zij zich met hun gezamenlijke expertise niet alleen richten op full services aan contractors, maar dat het schip met haar bemanning en hoogwaardige survey equipment ook gehuurd kan worden door collega survey companies die opereren op volle zee.

Synergie
SeaZip en Deep werken al langere tijd op projectmatige basis samen. De gezamenlijke aankoop en exploitatie van het DP1 Ice Class Survey en ROV vessel voegt daar een dimensie aan toe, die de markt synergie tussen twee unieke expertises oplevert. Het is een eerste, maar cruciale stap om de offshore dienstverlening als partners te blijven verbreden.