Uitnodiging voor het onderwerp ‘Blue Growth’ op de werksessie ‘Maritime with a Mission’ op 8 mei ’s ochtends (Ahoy)

29-04-2019

Uitnodiging voor het onderwerp ‘Blue Growth’ op de werksessie ‘Maritime with a Mission’ op 8 mei ’s ochtends (Ahoy)

Als Maritieme sector is er op 8 mei ’s ochtends een werksessie ‘Maritime with a Mission’ in Ahoy Rotterdam (zie onder) rond de maritieme missies binnen het nieuwe ‘Missiegedreven Topsectorenbeleid’. We kijken naar 4 onderwerpen: Towards Zero Emissions, Blue Growth, Digital & Autonomous Shipping en Safety & Security. Jullie zijn van harte welkom bij alle 4 de thema’s!

Wij vragen nu even extra aandacht voor het thema ‘Blue Growth’, met als subthema’s:

• Zon op zee (gevraagde gespreksleider Brigitte Vlaswinkel)
• Zeewierteelt (gevraagde gespreksleider Koen van Swam)
• Aquacultuur (gevraagde gespreksleider Marnix Poelman)
• Drijvende oplossingen, zoals duurzame ‘energy hubs’ (gevraagde gespreksleider Erik Jan de Ridder).

We willen hiervoor een ‘Meerjarig Maritiem Missie Programma Blue Growth’ opzetten, zie de aangehechte opzet met een beschrijving van de achtergronden (de concrete plannen moeten worden ingevuld op deze werksessie). Rond deze subthema’s hebben we elk een gesprekstafel, waarvoor we betrokken deelnemers zoeken die echt vooruit willen met dit onderwerp.

Wil je hierbij aanwezig zijn meld je dan aan via deze link

Voor meer informatie zie de bijlage Meerjarig Maritiem Missie Programma Blue Growth