VOORSTEL NAAM- EN DOELWIJZIGING IRO

27-10-2016 Rotterdam

Geacht IRO lid,

Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van de energievoorziening en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden voor veel van onze leden, wil het Bestuur van IRO haar activiteiten naar de offshore renewable industrie uitbreiden. Dit zal tijdens de komende Algemene Leden Vergadering op 24 november 2016 verder worden toegelicht.
 
Als gevolg hiervan zullen de statuten voor de hieruit voortvloeiende naam- en doelwijziging moeten worden gewijzigd. Aangezien de statuten toch gewijzigd moeten worden, is tevens het Dagelijks Bestuur en Hoofdbestuur statutair tot één (1) samengevoegd, aangezien deze in de praktijk al als zodanig opereerde. De wijzigingen in de statuten welke tijdens de Algemene Leden Vergadering in stemming zullen worden gebracht, vindt u hier.
 
Alle wijzigingen in de statuten moeten onder uw aandacht en in stemming worden gebracht, maar opgemerkt wordt dat alleen de artikelen 1, 3 en 4 samenhangen met het uitbreiden van de activiteiten naar offshore renewable industrie (i.c. naam- en doelwijziging).
De resterende wijzigingen worden ingegeven door enerzijds het samenvoegen van het Dagelijks Bestuur en Hoofdbestuur tot één (1) Bestuur en anderzijds het actualiseren van de statuten naar aanleiding van wetswijzigingen, die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Deze wijzigingen veranderen de facto niets aan de situatie die er nu al feitelijk is.

De huidige tekst van de statuten vindt u hier.

Met vriendelijke groet,

Sander Vergroesen,
Directeur