Statuten

The Articles of Association are regulations of IRO for governing the rights and duties of the members.

Vanwege de huidige ontwikkelingen gerelateerd aan de transitie van traditionele energiebronnen naar hernieuwbare energie, heeft de vereniging haar naam en doelstelling veranderd met als doel de activiteiten van haar leden beter te weerspiegelen.

Met de nieuwe naam ‘Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Offshore Energie Industrie’ of in het Engels ‘The Association of Dutch Suppliers in the Offshore Energy Industry’, richt IRO zich naast olie en gas ook op offshore wind en andere vormen van hernieuwbare energiebronnen. Deze verandering in naam en doel heeft geresulteerd in een intensivering van inspanningen en activiteiten met betrekking tot offshore wind en andere vormen hernieuwbare energiebronnen.

Statuten