NedZero

NedZero

Wij zijn NedZero, branchevereniging voor windenergie.

Samen met onze 300 leden maken wij het Nederlandse energiesysteem CO2-vrij.

Namens de windsector zijn wij gesprekspartner van ministeries en andere organisaties. Wij onderhouden goede contacten met overheden, de politiek, beleidsmakers, wetenschappers, kennisinstituten, bedrijven en verschillende natuur- en maatschappelijke organisaties in Nederland.

Daarnaast maakt NedZero onderdeel uit van verschillende internationale samenwerkingsverbanden. Op deze manier hebben leden van NedZero een eigen stem in de landelijke en Europese energietransitie.