Nieuw IRO lid in de schijnwerpers: Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)

11-04-2024 IRO Nieuws, Leden nieuws

Nieuw IRO lid in de schijnwerpers: Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)

IRO heeft recentelijk een bijzonder nieuw lid mogen verwelkomen: de KNRM! Al 200 jaar redders op zee.
In een persoonlijk interview met Jeroen Wooning, fondsenwerver/relatiebeheerder, maken wij kennis met de KNRM.

Waar blinken jullie in uit?

Wij zijn de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. We redden al 200 jaar mens en dier in nood op zee, of op de ruime binnenwateren van ons land. Dat doen we vrijwillig, belangeloos en onafhankelijk. Redden gaat het hele jaar door, 24 uur per dag, onder alle weersomstandigheden. Onze redders staan altijd klaar als ze worden opgeroepen. Van grote reddingsoperaties tot acties die wij klein noemen, maar die een grote impact kunnen hebben op degenen die we helpen. Het motiveert ons dat mensen zich veilig voelen als onze redders ter plaatse komen. Vaak horen we: “De KNRM is er, nu weet ik dat het goed komt.”

Wat trok jullie over de streep om lid te worden?

Het is voor ons waardevol om in verbinding te staan met bedrijven die werkzaam zijn in het werkveld in, op en rondom de Noordzee. De KNRM is als goed doel volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van donateurs, giftgevers, sponsoren en erflaters. Meer dan 130.000 trouwe donateurs, Redders aan de wal genoemd, steunen ons financieel. Binnen IRO willen we ook onze kennis delen. We gaan graag in gesprek vanuit onze – letterlijk – eeuwenlange ervaring op gebied van Search and Rescue (SAR) en vanuit fondsenwerving.

Zo kunnen we laten zien welke waarde wij terug kunnen geven voor de waarde die wij ontvangen. We denken graag mee hoe de KNRM jouw bedrijf, jouw medewerkers en jouw netwerk kan versterken. Denk bijvoorbeeld aan het geven van invulling aan het MVO-beleid van jouw bedrijf, kennissessies, een teamdag of een presentatie. Verbind je aan onze merkwaarden: betrouwbaar, moedig, professioneel en onafhankelijk.

Wat hebben jullie de andere leden te bieden?

Een goede buur zijn en andersom. Niet voor niets is ons motto: samen, helpen, redden. We zorgen voor jullie mensen. Elk jaar komen we 200 tot 300 keer in actie voor de beroepsvaart in Nederland. Daarnaast zijn er vijf artsen van de KNRM Radio Medische Dienst (RMD) dag en nacht bereikbaar voor medische vragen van zeevarenden wereldwijd. Zij doen dit werk naast hun normale werk als huisarts en zijn bekend met het leven aan boord. Op basis van de doorgegeven symptomen of klachten, stellen zij op afstand een diagnose en adviseren over de te ondernemen stappen. In 2023 gaven de artsen 749 medische consulten, 98% daarvan komt van de beroepsvaart.

Hoe draagt de KNRM bij aan de energietransitie?

Ook als KNRM willen we onze footprint minimaliseren. We hebben een ambitieus duurzaamheidsplan opgesteld en werken aan het omlaag brengen van onze CO2-uitstoot.

Voor alle mensen die werkzaam zijn op de Noordzee binnen de energietransitie zorgen we door ze, mocht dat nodig zijn, met onze reddingboten veilig aan wal te brengen. Voor de windindustrie komen er steeds meer uitdagingen aan op gebied van veiligheid:

  1. Steeds meer vaste en drijvende objecten in de Noordzee;
  2. Vaarbewegingen in en naar de windparken stijgen explosief;
  3. Elk jaar zijn bijna honderd schepen even niet bestuurbaar(bron MOSWOZ);
  4. Windparken komen steeds verder in zee te liggen;
  5. Er is een groot grijs gebied op het vlak van veiligheid, tussen de procedures en SAR voor beroeps- en pleziervaart;
  6. Moeder natuur blijft wispelturig;
  7. En het belangrijkste: er zijn steeds meer mensen aan het werk op de Noordzee.

Deze punten nemen alleen maar toe tot aan 2050 en daar willen we klaar voor zijn. Zowel financieel, als met de juiste kennis. Dus ik kom graag in verbinding met andere leden die we hiermee kunnen ondersteunen.

Jeroen Wooning

06-82606169
j.wooning@knrm.nl

Podcast

Luister hier naar de podcast series ‘Redders op Zee’, ter ere van 200 jaar KNRM.