Innovatie

Overheidsinitiatieven

De regering heeft negen Nederlandse topsectoren geïdentificeerd voor verdere ondersteuning om onderzoek en ontwikkeling te bevorderen. De steun bestaat uit een innovatiefonds van 500 miljoen euro voor MKB bedrijven en daarnaast een aantal fiscale prikkels.

De twee topsectoren die het meest relevant zijn voor de olie- en gasindustrie zijn ‘Energie’ en ‘Water’. Om te profiteren van de overheidssteun hebben bedrijven deelgenomen aan zogenaamde innovatiecontracten. Bedrijven kunnen hun eigen innovatiecontract maken met de overheid, maar het is ook mogelijk om deel te nemen aan innovatiecontracten die door anderen zijn gemaakt, zoals de innovatiecontracten van TNO, de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) en het Nederlandse Maritieme Netwerk.

Innovatie contract voor de maritieme industrie

Nederland is het maritieme centrum van Europa en heeft het sterkste maritieme cluster ter wereld. De totale directe omzet is € 26,3 miljard en er werken 185.000 mensen in de Nederlandse maritieme sector. De ambitie is om deze krachtige positie uit te breiden. Nederland kiest voor de maritieme top van de wereld onder het motto: veilig, duurzaam en economisch sterk.

Innovatie contract Wind op Zee

De Nederlandse offshore windindustrie behoort tot de top en is een sterk exportproduct. In 2010 bedroeg het marktaandeel van de Nederlandse offshore windindustrie bij de realisatie van 1000 MW meer dan 25% met een omzet van € 1 miljard. Wat echter ontbreekt, is een offshore testveld waar veel van de geplande innovaties kunnen worden getest. Innovatie en lagere kosten zijn een must voor de Nederlandse offshore windenergie-industrie om haar leidende positie te behouden. Lees meer over TKI Wind op Zee…